Powrót do: Sekretarz Gminy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Samodzielne stanowisko ds. społecznych
Telefon
25 7553167 wew. 104
Email


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
samodzielne stanowisko ds. społecznych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

8:00 - 16:00 Pok. nr. 18

Obowiązki:

1/ Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
2/ Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wyliczaniem opłat dla podmiotów korzystających z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
3/ Prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych, pól biwakowych, obiektów
świadczących usługi hotelowe.
4/ Inicjowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki na terenie gminy;
5/ Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6/ Prowadzenie rejestru instytucji kultury,
7/ Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia,
8/ Obsługa kancelaryjna Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie,
9/ Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
10/ Wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i imprezy masowe,
11/ Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych,
12/ Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,
13/ Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych.


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Grochowski Dariusz
Data wytworzenia informacji:
25-03-2014
Osoba wprowadzająca informację:
Grochowski Dariusz
Dodano do BIP dnia:
25-03-2014