Powrót do: Sekretarz Gminy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych
Telefon
25 7553167
Email


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

8:00 - 16:00 Pok. nr. 11

Obowiązki:

1/ Udzielanie  interesantom informacji o miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw,
2/ Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Urzędu i wysyłanie korespondencji urzędowej,
3/ Obsługa centrali telefonicznej, faksu, skanera i kserokopiarek,
4/ Zaopatrzenie materiałowe Urzędu (zamawianie i gospodarowanie materiałami),
5/ Zaopatrzenie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie ewidencji pieczęci i ich kasowanie.
6/ Prowadzenie prenumeraty dzienników, czasopism oraz wydawnictw,
7/ Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień od innych organów,
8/ Nadzór nad tablicą informacyjną w Urzędzie.


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Grochowski Dariusz
Data wytworzenia informacji:
25-03-2014
Osoba wprowadzająca informację:
Grochowski Dariusz
Dodano do BIP dnia:
25-03-2014