Powrót do: Sekretarz Gminy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Samodzielne stanowisko ds. informatyki
Telefon
25 7553171
Email


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
samodzielne stanowisko ds. informatyki
Godziny przyjęć i nr pokoju:

8:00 - 16:00 Parter Pok. nr. 2

Obowiązki:

1/ Zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu,
2/ Szkolenie stanowiskowe pracowników w zakresie obsługi komputera,
3/ Dokonywanie archiwizacji danych,
4/ Sprawowanie funkcji administratora lokalnej sieci komputerowej w Urzędzie i jej modyfikacja  na potrzeby użytkowników.
5/ Pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie informatyki dla pracowników Urzędu.
6/ Współpraca z dostawcami usług internetowych oraz dostawcami usług serwisowych.
7/ Zapewnienie bezpieczeństwa pracy lokalnej sieci komputerowej, opracowywanie projektów przedsięwzięć informatycznych związanych z eksploatacją i rozwojem tej sieci oraz udziałem w zakupach i instalacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
8/ Koordynowanie prawidłowego wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów,
9/ Aktualizacja Systemu Informacji Prawnej LEX i baz danych.
10/ Zamieszczanie i bieżąca aktualizacja informacji znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej i utrzymanie strony internetowej Gminy.
11/ Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie :
  a. prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie bhp,
  b. nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp,
  c. okresowa analiza stanu bhp,
  d. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  e. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i  instrukcji dotyczących bhp,
  f. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz      wyników badań środowiska pracy,
  g. udział w dochodzeniach powypadkowych


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Grochowski Dariusz
Data wytworzenia informacji:
25-03-2014
Osoba wprowadzająca informację:
Grochowski Dariusz
Dodano do BIP dnia:
25-03-2014