Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

Urząd Gminy Adamów - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul.gen. Franciszka Kleeberga 5
21-412 Adamów
Powiat Łukowski
Telefon
25 755 31 40
25 755 31 13
25 755 31 71
Fax
25 755 31 67
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290 - opłata za odpady komunalne
NIP
825-139-63-01
REGON
000532464

Lokalizacja Gminy

Dodatkowe informacje

Godziny pracy Urzędu Gminy Adamów:

Poniedziałek - Piątek: od 8:00 do 16:00

Numery telefonów:

- podatki, opłaty za odpady komunalne - wew. 22

- USC - wew. 19

- ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej - wew. 18

- sekretariat - wew. 13

- ksiegowość - wew. 14, 15, 16

- kasa - wew. 17

- budownictwo, przetargi, inwestycje - wew. 20

- ochrona środowiska, wycinka drzew - wew. 21

- organizacje pozarzadowe, akcyza, informatyk - wew. 25

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze

 Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów, adamow@adamow.pl
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@adamow.pl lub listownie na adres administratora danych,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnione osoby oraz inne osoby stosownie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny do kategorii archiwalnej akt, w których się znajdują,
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Grochowski Dariusz
Data wytworzenia informacji:
22-04-2021
Osoba wprowadzająca informację:
Domańska Marta
Dodano do BIP dnia:
22-04-2021 13:20:26