Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Dariusz Grochowski Stanowisko: inspektor d/s Informatyki
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piątek

godz.: 8:00 - 16:00

Pokój nr.: 2 Parter


Obowiązki:

1/     Zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu,

2/     Szkolenie stanowiskowe pracowników w zakresie obsługi komputera,

3/     Dokonywanie archiwizacji danych,

4/     Sprawowanie funkcji administratora lokalnej sieci komputerowej w Urzędzie i jej modyfikacja  na potrzeby użytkowników.

5/     Pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie informatyki dla pracowników Urzędu.

6/     Współpraca z dostawcami usług internetowych oraz dostawcami usług serwisowych.

7/     Zapewnienie bezpieczeństwa pracy lokalnej sieci komputerowej, opracowywanie projektów przedsięwzięć informatycznych związanych z eksploatacją i rozwojem tej sieci oraz udziałem w zakupach i instalacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

8/     Koordynowanie prawidłowego wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów,

9/     Aktualizacja Systemu Informacji Prawnej LEX i baz danych.

10/  Zamieszczanie i bieżąca aktualizacja informacji znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej i utrzymanie strony internetowej Gminy.

11/  Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie :

  1. prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie bhp,
  2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp,
  3. okresowa analiza stanu bhp,
  4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i  instrukcji dotyczących bhp,
  6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
  7. udział w dochodzeniach powypadkowych.
0 1