Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Regina Borkowska Stanowisko: referent d/s kancelaryjnych
Telefon: tel. 25 755 31 67 fax. 25 755 31 67
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piątek

godz.: 8:00 - 16:00

Pokój nr.: 11


Obowiązki:

1/     Udzielanie  interesantom informacji o miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw,

2/     Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Urzędu i wysyłanie korespondencji urzędowej,

3/     Obsługa centrali telefonicznej, faksu, skanera i kserokopiarek,

4/     Zaopatrzenie materiałowe Urzędu (zamawianie i gospodarowanie materiałami),

5/     Zaopatrzenie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie ewidencji pieczęci i ich kasowanie.

6/     Prowadzenie prenumeraty dzienników, czasopism oraz wydawnictw,

7/     Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień od innych organów,

8/     Nadzór nad tablicą informacyjną w Urzędzie.

0 1